Sayın ziyaretçimiz sitemizin bu bölümü
sadece veteriner hekimler içindir.

Geri dön Devam
menu
close
EN
Sonuçlar /adet/ sonuç getirildi. (/sure/ sn.)

Anasayfa

Ürünler

İlaç

Topkim Topkapı

Ürünler

İlaç

Topkim Topkapı


Türkiye Hayvansal üretim sektörünün ihtiyaç duyduğu her çeşit yetiştirme ürünü ve veteriner sağlık ürününü ulusal ve uluslar arası otoritelerce öngörülmüş olan kalite, etkinlik, güvenlik (hayvan, insan, gıda ve çevre) ve üretimde verimlilik kriterlerine uygun şekilde formüle edilerek sanayi boyutunda üretimini yada aynı kriterler çerçevesinde ithal ederek hayvansal üretim sektörümüzün hizmetine sunmak.

Bilimsel ve teknik düzeyde oto kontrol sistemleri ve saha servis organizasyonları kurarak ilgili her konuda üretici ve uygulayıcılara destek sağlamak ve çağdaş bilimsel ve teknik gelişmelerin tabana yayılmasına yardımcı olmak suretiyle üretim potansiyelinin yükseltilmesine koşul olarak hayvansal üretime destek sağlayan pazarın büyümesine ve sanayimizin gelişmesine katkı sağlamak.

Günümüzde hızla değişen ve gelişen bilimsel ve teknik gelişmeler ışığında Türkiye hayvansal üretim sektörlerinin durumlarının incelenmesi ve ihtiyaç duyulan yetiştirme ürünleri ve veteriner sağlık ürünlerinin ve bunlarda aranan niteliklerin neler olduğunun saptanması.

Firmanın kendi olanakları ve iç veya dış ilişkiler sağlanabilecek destekler çerçevesinde ve uluslar arası kabul gören kalite, etkinlik, güvenlik ve verimlilik kriterleri de dikkate alınarak özgün formülasyonla yada lisans altında yurt içinde tarafımızdan imali, yada lisans altında ithali mümkün olan ürünlerin saptanması ve bunlarla ilgili Pazar araştırmalarının yapılması.

ARGE, oto kontrol ve saha servis organizasyonları kurarak, formülasyon, üretim, pazarlama aşamasından sahadaki uygulama olanaklarına varıncaya kadar her kademede gerekli kontrolları yapmak kalite, etkinlik, güvenlik ve verimlilik kriterlerine gerek ürün temelinde ve gerekse firma temelinde daha iyiye ulaşmanın ve gelişmenin yolunu açık tutmak.

Pazarın talep ettiği ürünleri zamanında ve kesintisiz olarak tedarikini (imalat veya ithalat) temin etmek

Dış pazarlara açılmak suretiyle de ülke ekonomisine katkı sağlamak.

Hayvancılığa yönelik yayınlar, seminer, sempozyum, demantrasyon çalışmalarına etkin bir şekilde katılarak hayvansal üretim olanaklarına yönelik eğitim hizmetlerine katılmak.


Firmanın İlaç Çeşitlerine Aşağıdaki Linke Tıklayarak Ulaşabilirsiniz

TOPKİM TOPKAPI


Yazdır
Yazdır
© 2018-2021 Zaimoğlu Ecza Deposu Silvertürk İnternet Teknolojileri