Sayın ziyaretçimiz sitemizin bu bölümü
sadece veteriner hekimler içindir.

Geri dön Devam
menu
close
EN
Sonuçlar /adet/ sonuç getirildi. (/sure/ sn.)

Anasayfa

Ürünler

İlaç

Ivatyl Tar %20

Ürünler

İlaç

Ivatyl Tar %20


Sığırlar, koyunlar, keçiler, kediler, köpekler ve hindiler için sistemik antibakteriyel


ENDİKASYONLAR

Tylosine hassas bakterilerin neden olduğu solunum, gastrointestinal, urogenital yolları, deri enfeksiyonları ve doku enfeksiyonlarının tedavisi. Enjeksiyon için solüsyon formundaki tylosine, G+ bacteria, bazı spiroketler, G– anaerobik bakteriler ve temel olarak mikoplazmalara karşı bakteriyostatik etkili makrolid bir antibiyotiktir. Tylosine domuzlarda (M. Hyopneumoniae, M. Hyorhinis, M. Hyosynoviae, Ureaplasma spp.), sığırlarda (M. bovis, M. mycoides), köpeklerde (M. canis)  mikoplazmalara ve ureaplazmalara ve kanatlılardaki pek çok mikoplazmaya karşı bariz bir in vitro aktivite gösterir. Sığırlarda mastite yol açan patojenlere (Str. agalacae and Str.uberis ve Staph. Aureus) karşı. Domuzlarda Serpulina hyodysenteriae ve Streptococcus suis’e karşı Tylosine aktivitesi kararsızdır. Aynı zamanda bazı G – anaerobes (B. nodosus, F. necrophorum) tylosine’e karşı hassasiyet gösterir. Diğer taraftan Tylosine Campylobacter coli, Bacteroides spp., Clostridium welchii type A ve Erysipelothrix rhusiopathie’e karşı da aktiftir.

G–  pathojenler solunum yolunda mevcutturlar; örneğin Pasteurella multocida, Acnobacillus pleuropneumonia ve Bordetella spp. az miktarda resistanttır.

G  enterobacteriae (E. coli, Salmonella spp., Proteus spp. ve Pseudomonas spp.)  resistanttır. Domuzlarda Serpulina hyodysenteriae, Streptococcus suis ve Staphylococcus aures ve kanatlılarda Mycoplasma gallisepcum için hassasiyetin daha az olduğu rapor edilmiştir.

DOZAJ

Ruminantlarda 5-7 gün için günlük 1 defa, domuzlarda 1 defa 5 güne kadar. Gerekli olduğu durumlarda günlük doz 12 saatlik aralıklarla uygulanabilir.

Yetişkin sığır: 30 ml/400 kg Vücut ağırlığına göre.

Buzağılar: 3 ml/40 kg vücut ağırlığına göre.

Yetişkin Domuzlar: 3 ml/40 kg Vücut ağırlığına göre.

Domuz yavrusu: 0.75 ml/10 kg Vücut ağırlığına göre

Hindi: 0.3 ml/5 kg Vücut ağırlığına göre

UYGULAMA YÖNTEMİ

Intramüsküler.

ARINMA SÜRESİS

Et : Sığır: 28 gün.

Domuzlar: 21 gün. Süt : 9 sağım günü.

RAF ÖMRÜ

Raf ömrü 2 yıl, paketin ilk açılmasından sonra: 28 gün.

SAKLAMA

25 °C altında saklayın.  Şişeleri kutuda saklayın ve ışıktan koruyun. Ürünü açtıktan sonra buzdolabında saklayın (2 – 8 °C).


  • Hedef Türler
  • Tavuk, Köpek, Kedi, Keçi, Koyun, Sığır, Domuz
  • Etken Madde
  • 1 ml enjeksiyon solüsyonu içeriğinde: Tylosinum (ut Tylosini tartras) 180,000 IU
Yazdır
Yazdır
© 2018-2021 Zaimoğlu Ecza Deposu Silvertürk İnternet Teknolojileri