Sayın ziyaretçimiz sitemizin bu bölümü
sadece veteriner hekimler içindir.

Geri dön Devam
menu
close
EN
Sonuçlar /adet/ sonuç getirildi. (/sure/ sn.)

Anasayfa

Ürünler

Aşı

Kolibin RC Neo Enjeksiyon Süspansiyon

Ürünler

Aşı

Kolibin RC Neo Enjeksiyon Süspansiyon


Buzağılarda rota, corona ve koli‐enfeksiyonlarına karşı inactive aşı


ENDİKASYON

Rotavirus, coronavirus ve enteropatojenik  E. coli suşlarının yol açtığı gastroenterik hastalıklara karşı buzağıların pasif immünizasyon u amacıyla gebe düve ve ineklerin aktif immünizasyonu

DOZAJ, UYGULAMA VE AŞILAMA ÇİZELGESİ

DOZAJ: 2 ml

Uygulama: Intramüsküler

Tercihen gluteal bölgedeki kaslara

Gebe düve (veya hala daha aşılanmamış inekler) 21 günlük sürede iki defa aşılanırlar; diğer bir ifade ile beklenen ilk yavrulamadan 7– 5 hafta ve 4 – 2 hafta önce.

Bir sonraki aşılama her bir sonraki yavrulamadan önce gerçekleştirilir.

Bağışıklığın başlaması Annelerinden beslenen buzağılarda ve aşılanmış ineklerden toplanan kolostrumdan beslenen buzağılarda pasif korunma beslenme ile birlikte başlar Bağışıklık süresi

Aşılanmış ineklerden toplanan kolostrumdan beslenen buzağılarda enfeksiyona karşı pasif korunma kolostrum ile beslenme sona erene kadar devam eder. Annelerinden beslenen buzağılar

Enfeksiyonlara karşı hayatlarının  2 – 4 haftasında kolostral ve laktogenik bağışıklık ile korunurlar.

Kolostrum ile beslenme :

Buzağıların enfeksiyona karşı etkin şekilde korunmalarının sağlanması için hayatlarının ilk 2-3 haftasında gastrointestinal kanalları aşılanmış ineklerden elde edilen kolostrum ile sature edilmelidir. Buzağı doğumundan sonra 6 saat içerisinde aşılanmış bir inekten alınan yeterli miktarda kolostrum içmelidir.

RAF ÖMRÜ

Veterinerlik tıbbi ürününün raf ömrü açılmamış paketler için 2 yıl olup açıldıktan sonra 10 saat içerisinde kullanılmalıdır.

SAKLAMA

Buzdolabında saklayın (2 °C – 8 °C). Dondurmayın.


  • Hedef Türler
  • Sığır (gebe düveler ve inekler).
  • Aktif Maddeler
  • Rotavirus bovinum, strain TM‐91, inact. RP ≥1 Coronavirus bovinum, strain C‐197, inact. RP ≥1 E. coli – 3 serovars of inaktive enteropathogenic strains – O8:K35, K99; O9:K35, K99; O101:K30, K99 RP ≥1 Gebe düvelerin ve ineklerin aşılanması sonucunda aşı içerisindeki hem viral hem de bakteriyel antijenlere karşı spesifik kolostrik antikorlar oluşur.
Yazdır
Yazdır
© 2018-2021 Zaimoğlu Ecza Deposu Silvertürk İnternet Teknolojileri