Sayın ziyaretçimiz sitemizin bu bölümü
sadece veteriner hekimler içindir.

Geri dön Devam
menu
close
EN
Sonuçlar /adet/ sonuç getirildi. (/sure/ sn.)

Anasayfa

Ürünler

Aşı

Biocan R Enjeksiyon Süspansiyonu

Ürünler

Aşı

Biocan R Enjeksiyon Süspansiyonu


Kuduza karşı inaltif aşı

ENDİKASYON

Hedef türlerin kuduza karşı aktif immünizasyonu.

DİĞER TIBBİ ÜRÜNLER İLE ETKİLEŞİM VE DİĞER ETKİLEŞİM FORMLARI

Biocan R aşısı tek başına, diğer Biocan aşıları ile aynı anda veya kombinasyon şeklinde kullanılabilir :

A/ Biocan R aşısı diğer liyofilize Biocan aşıları (örneğin DHPPi, DP, P) için seyrelti olarak kullanılabilir.

B/ Biocan R aşısı Biocan C, Biocan B, Biocan M ve Biocan L sıvı aşıları ile aynı anda veya birlikte uygulanabilir.

DOZ

DOZ – 1 ml yaş, ağırlık ve ırktan bağımsız olarak; ancak en erken hayvan 12 haftalık iken.

Uygulama yöntemi:

‐ subkütanöz, en iyi uygulama yeri kürek kemiği arkasındaki bölgedir.

‐ intramüsküler, en iyi uygulama yeri arka bacak kasıdır. Hayvanlar 3 aylık olduktan sonra aşılanır. Aşılamadan 14 gün sonra koruyucu bağışıklık başlar.

3 aylıktan daha küşük iken aşılanan hayvanların 3 aylık olduklarında yeniden aşılanmaları gerekmektedir. (iki aşılama arasında en az 14 gün olmalıdır) 3-12 aylık iken ilk defa aşılanan hayvanlar ilk aşıdan sonra 1 yıl içerisinde yeniden aşılanmalıdır. Ilk aşıdan sonra bir yıl içerisinde yapılan ikinci aşı hayvanları kuduza karşı en az 2 yıl korur. Bağışıklığın devamı açısından

Her ülkenin kendi veterinerlik mevzuatı çerçevesinde yeniden aşılama yapılması önerilir. 

RAF ÖMRÜ

24 ay, açtıktan sonra 8 saat içerisinde kullanılmalıdır.

SAKLAMA

2°C – 8°C arasında, karanlık ve kuru bir yerde saklayın. Aşıyı dondurmayın !


  • Hedef Türler
  • Köpekler, kediler, kürk hayvanları, sığır, atlar, koyun, keçi, domuz.
  • Aktif Madde
  • Virus rabiei inacvatum, strain SAD Vnukovo – 32 min. 2 IU
Yazdır
Yazdır
© 2018-2021 Zaimoğlu Ecza Deposu Silvertürk İnternet Teknolojileri