Sayın ziyaretçimiz sitemizin bu bölümü
sadece veteriner hekimler içindir.

Geri dön Devam
menu
close
EN
Sonuçlar /adet/ sonuç getirildi. (/sure/ sn.)

Anasayfa

Ürünler

Aşı

Biocan Novel Puppy

Ürünler

Aşı

Biocan Novel Puppy


Üç parvovirüs soyu CPV 2a, 2b, 2c ve CDV köpek gençlik hastalığı virüsüyle kışkırtmalarla geçerliliği doğrulanmış köpek gençlik hastalığı virüsü ve parvovirüs aşısı


Kullanım endikasyonları, hedef türün belirlenmesi

6 haftalık köpeklerde aktif bağışıklama

  •  Köpek genlik hastalığı virüsünün neden olduğu mortaliteyi ve klinik belirtileri önlemek
  •  Köpek parvovirüs tip 2a, 2b ve 2c ’nin neden olduğu klinik belirtilerin, lökopeninin ve viral akıntının önlenmesi


Bağışıklığın başlangıcı:
CDV ve CPV’e karşı bağışıklık annelerinden geçen antikorlara sahip olmayan köpek yavrularına uygulanan tek dozun ardından 14 gün içinde gelişir.

Bağışıklığın süresi:
Annelerinden geçen antikorlara sahip olmayan köpek yavrularında tek doz Biocan Novel Puppy aşı uygulamasından sonra CDV ve CPV bağışıklığı 12 ay olarak belirlenmiştir. CDV ve CPV tip 2b’ye karşı bağışıklık süresi serolojik olarak ve kışkırtmalarla tayin edilmiştir; CPV tip 2a ve 2c’ye karşı bağışıklık ise serolojik olarak tayin edilmiştir.

Her bir hedef tür için özel uyarılar

CDV ve CPV bileşenlerine karşı bağışıklık cevabı anneden alınan antikor girişimi nedeniyle gecikebilir. Anneden alınmış CVD ve CPV antikorların çok yüksek düzeylerde olmasının beklendiği durumlarda daha sonra CDV ve CPV’yi de içeren polivalan Biocan Novel aşılarıyla aşılama yapılmalıdır.


Özel kullanım önlemleri

Hayvanlarda kullanımla ilgili özel önlemler

Yalnızca klinik olarak sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır. Canlı virüs aşı soyu CPV-2b aşılanmamış hayvanlarda yayılabilir, ama hastalığa neden olmaz. Aşı virüsü soyu CPV-2b köpek parvovirüslerine hassas olduğu bilinen ev hayvanlarında ve diğer etoburlarda (köpekler hariç) test edilmiş olmadığından aşılanan köpeklerin diğer köpek ve kedilerden ayrı tutulması tavsiye edilir.

Bu veterinerlik tıbbı ürününü uygulayan kişiler tarafından alınması gereken özel önlemler

Kazayla kendinize enjeksiyon yapmanız durumunda derhal tıbbi yardım isteyiniz ve doktora prospektüsü veya etiketi gösteriniz.


Advers reaksiyonlar (sıklık ve ciddiyet)

Gözlenmemiştir. Diğer aşılarda olduğu gibi, çok nadiren aşırı hassasiyet reaksiyonları görülebilir. Böyle bir reaksiyon olursa derhal uygun tedavinin verilmesi gerekir.
Advers reaksiyonların sıklığı aşağıdaki geleneksel şekilde tanımlanır:

- Çok sık (bir tedavi küründe 10 hayvanda 1’den fazlasında advers reaksiyon gözlenir)

- Sık (100 hayvanda 1’den daha sık, ama 10’dan az)

- Seyrek (1000 hayvanda 1’den fazla ama 10’dan az)

- Nadir (10,000 hayvanda 1’den fazla ama 10’dan az)

- Çok nadir (10,000 hayvanda 1’den az, tek tek raporlar dâhil).


Gebelik, emzirme veya çiftleşme döneminde kullanım

Bu veterinerlik tıbbı ürününün gebelik ve emzirme dönemindeki kullanım güvenliği ortaya konmamıştır. Bu yüzden gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanılması tavsiye edilmez.


Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim biçimleri

Bu aşının başka herhangi bir veterinerlik tıbbı ürünüyle birlikte kullanımındaki güvenlik ve etkililik hakkında bilgi mevcut değildir. Bu aşının başka bir veterinerlik tıbbı ürününden önce veya sonra kullanılması kararı her vaka için ayrıca verilmelidir.


Uygulanacak miktarlar ve uygulama yolları

Subkutan yolla uygulanır.

Doz ve uygulama yolu:

Her doz liyofilizatı (CDV ve CPV bileşenleri) çözücü içeriği (enjeksiyonluk su) ile karıştırılmasıyla şişe içeriğini yeniden yapılandırarak hazırlanır. Yeniden yapılandırılan aşı nazikçe çalkalanmalı ve hemen subkutan olarak uygulanmalıdır. En az 6 haftalık olan bireyin ağırlığı ve ırkından bağımsız olarak 1 ml uygulayınız.

Yeniden yapılandırılmış aşı: Hafif opak görünümlü berrak, sarımsı renkte zıvı

Tavsiye edilen aşılama şeması


Temel aşılama şeması:
6 haftalıktan itibaren tek doz Biocan Novel Puppy aşısı. CDV ve CPV’e karşı anneden geçmiş antikorların varlığının beklendiği durumlarda ve diğer antijenlere karşı da korunma sağlanması gerekiyorsa tek doz Biocan Novel Puppy aşısının ardından CDV ve CPV de içeren polivalan Biocan Novel aşılarıyla Biocan Novel Puppy aşısından üç hafta sonra ilgili SPC ile uyumlu olarak aşılama yapılmalıdır.

Yeniden aşılama:
Yalnızca CDV ve CPV’ye karşı bağışıklama gereken durumlarda tek doz Biocan Novel Puppy aşısıyla yıllık olarak yeniden aşılama yapılmalıdır. Tek doz Biocan Novel Puppy aşısının ardından CDV ve CPV de içeren polivalan Biocan Novel aşılarıyla Biocan Novel Puppy aşısından üç hafta sonra ilgili SPC ile uyumlu olarak aşılama yapılan köpeklerin üç yılda bir ilgili SPC ile uyumlu olarak 3 yılda bir köpek genlik hastalığı virüsü ve köpek parvovirüse karşı aşılanmaları gerekir.


Kesme dönemi//dönemleri

Uygulanmıyor.

Raf ömrü

Bu veterinerlik tıbbı ürününün raf ömrü satış için paketlenmesinden itibaren 2 yıldır. Yeniden yapılandırma ardından talimatlara göre raf ömrü: derhal kullanılmalıdır


Depolamayla ilgili özel önlemler

Soğuk ortamda depolanmalı ve nakledilmelidir (2 °C – 8 °C). Işıktan koruyunuz. Dondurmayınız.
  • Hedef Türler
  • Köpekler
  • Aktif Maddeler
  • Köpek gençlik hastalığı virüsü, CDV Bio 11/A soyu, canlı attenüe. Köpek Parvovirüs tip 2b, soy CPV-2b Bio 12/B, canlı attenüe.
Yazdır
Yazdır
© 2018-2021 Zaimoğlu Ecza Deposu Silvertürk İnternet Teknolojileri